Działalność/

BUK

Jedno ze starszych osiedli w Polsce, 30 km na zachód od Poznania. Od połowy XIII do końca XVIII wieku było własnością biskupów poznańskich. Panował zakaz osiedlania się osób innego niż katolickie wyznania. Dlatego Żydzi zaczęli osiedlać się w Buku dopiero na początku XIX wieku w ramach polityki germanizacyjnej, jako żywioł niemiecki. W stosunkowo krótkim czasie, dzięki poparciu rządu pruskiego, stanowili ponad 10% mieszkańców. W latach 1846-1847 zbudowali pierwszą synagogę, która jednak w 1848 roku spłonęła. Została spalona przez powstańców, uczestników Wiosny Ludów, za proniemieckie sympatie gminy. Synagogę 10 lat później odbudowano, wzniesiono nawet obok niej szkołę Talmudu. lecz gmina żydowska przestała się rozwijać, nie posiadała nawet rabina. Przed II wojną światową mieszkało w Buku zaledwie 11 rodzin żydowskich i stanowiły one niespełna jeden procent mieszkańców. Na początku grudnia 1939 roku Niemcy nakazali wszystkim Żydom stawić się na dworcu z bagażem i wywieźli ich w niewiadomym kierunku. W synagodze Niemcy zorganizowali warsztat stolarski i dlatego zapewne ocalała.

Synagoga

Zbudowana w 1858 roku, po wojnie była siedzibą klubu sportowego "Patria". W 1977 roku postanowiono urządzić tam bibliotekę miejską i dom kultury. Sprawa ciągnęła się przez lata, w 1986 roku sporządzono nawet plany, lecz w następnym roku wojewoda poznański zwrócił się do Fundacji Rodziny Nissenbaumów o objęcie patronatu nad remontem synagogi i urządzenie w niej muzeum judaistycznego. Była to bowiem Jedyna tak dobrze zachowana synagoga w całym województwie. W 1988 roku w maju zarówno synagoga, jak budynek szkoły Talmudu, zostały przekazane pod opiekę Fundacji.

Cmentarz

Rok założenia nie znany. Jest zdewastowany, zachowało się parę nagrobków. W czerwcu 1988 roku został odtworzony, ogrodzony i uporządkowany przez Fundację Rodziny Nissenbaumów