Działalność/

CIESZANOW

Miasteczko nad Sanem znane już w XVI wieku. Zniszczone zostało w czasie wojen kozackich w XVII wieku. Z tego też okresu pochodzi pierwsza wzmianka o Żydach, którzy na mocy przywileju właściciela Aleksandra Stanisława Bełżeckiego z 16 maja 1649 roku mogli posiadać broń i brać udział w obronie. Ten sam właściciel 1 sierpnia 1670 roku wystawił miejscowym Żydom odrębny przywilej określający prawa do osiedlania się, budowania i opłat. Z 1629 roku pochodzi też informacja, że Żydzi posiadali w miasteczku 3 duże domy na 116 ogółem. W 1632 roku było Już 8 domów, a w 1635 11. Przeważnie zajmowali się rzemiosłem kuśnierskim. Już w 1629 roku posiadali synagogę, przy której działała szkoła Talmudu. Największy rozwój gminy żydowskiej przypadał na wiek XIX czasy zaboru austriackiego. W 1857 roku było w Cieszanowie 1067 osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło około 50% mieszkańców. W XX wieku miasteczko zaczęło jednak poupadać. Do Cieszanowa Niemcy wkroczyli już 12 września 1939 roku. Obok miasta została wyznaczona linia demarkacyjna z zaborem sowieckim. Wtedy to Żydom umożliwiono wyjazd na teren włączony do ZSRR. Do Cieszanowa w 1940 roku przetransportowano jednak nowych Żydów na roboty przy umocnieniach. Wtedy też zniszczono miejscowy cmentarz żydowski.

Synagoga

Zbudowana została w 1889 roku. Obecnie znajduje się w niej magazyn.

Cmentarz

Rok założenia nie Jest znany. Powierzchnia 0.76 ha, nie ogrodzony, silnie zdewastowany, brak nagrobków.

Fundacja

Fundacja Rodziny Nissenbaumów w 1990 roku podjęła prace przy ogrodzeniu i uporządkowaniu cmentarza. Prace zakończono w tym samym roku, wystawiając ohel pamięci miejscowej rodziny rabinackiej.