Działalność/

Dokonania Fundacji

Fundacja Rodziny Nissenbaumów od momentu jej ustanowienia w kwietniu 1983 roku wykonała w Polsce olbrzymią pracę. Oto przykłady: pełne własne realizacje całych obiektów, cmentarzy, pomników i świadectw męczeństwa narodu żydowskiego. Znaczny jest też udział Fundacji w różnego charakteru przedsięwzięciach zbiorowych, w porządkowaniu i grodzeniu cmentarzy wraz z innymi fundacjami czy instytucjami administracyjnymi i społecznymi. Fundacja podejmowała liczne interwencje w sprawie poszanowania sakralności cmentarnej oraz inne inicjatywy.

Przedstawiamy pełny wykaz miejsc i miejscowości, w których Fundacja Rodziny Nissenbaumów podejmowała działania statutowe. W każdym wypadku przedstawiamy pokrótce miejsce, najczęściej miasto wraz z krótką historią osadnictwa żydowskiego i jego tradycji na opisanym terenie. Daje to właściwe wyobrażenie o wadze podejmowanych inicjatyw, a zarazem służy także ich upamiętnieniu. Dalej następuje krótki opis aktualnego stanu świadectw i obecności śladów kultury żydowskiej. Przedstawiono też stan początkowy, jaki pracownicy Fundacji zastawali, przystępując do prac.

Działania Fundacji opisane zostały maksymalnie skrótowo. Nie było bowiem zamierzeniem tej publikacji ich reklamowanie, lecz konkretne i rzeczowe zewidencjonowanie.