Działalność/

GŁOWACZÓW

Obecnie wieś pod Kozienicami zamieszkana przez 750 osób. Osadnictwo żydowskie datuje się od pierwszej połowy XVII wieku. Przed rozbiorami istniała tam gmina, cmentarz, mykwa i cheder. Przed wojną w 1939 roku w miasteczku zamieszkiwało 600 rodzin żydowstóch, co stanowiło około 2,5 tyś. osób. W czasie wojny Głowaczów został zniszczony, ludność żydowska w 1942 roku wywieziona do Kozienic, a stamtąd do obozu zagłady Treblinki.

Cmentarz

Założony w XVIII wieku, powierzchnia 0,63 ha, istnieją resztki dawnego murowanego ogrodzenia o długości około 50 m i wysokości 0,5 m. Zdewastowany i zniszczony.

Cmentarz

Fundacja Rodziny Nissenbaumów otrzymała 18 marca 1988 roku list od Josifa Edelsztejna z prośbą o uporządkowanie cmentarza i wystawienie płyty pamiątkowej. W sierpniu 1989 roku Fundacja wystąpiła do miejscowej gminy o przesłanie wyrysów geodezyjnych i opłaciła prace z tym związane. Przygotowano także projekt nowego ogrodzenia o konstrukcji stalowej, na podmurówce betonowej. 27 lipca 1990 roku teren cmentarza był wizytowany przez prezesa Zygmunta Nissenbauma.