Działalność/

LELÓW

Osadnictwo żydowskie w tych rejonach pogranicza ze Śląskiem jest stare, lecz mało udokumentowane. Po licznej kiedyś gminie żydowskiej w Lelowie nie pozostał żaden ślad. Nawet na terenie cmentarza jest obecnie pole orne.

Fundacja

Fundacja Rodziny Nissenbaumów zainteresowana została Lelowem w sierpniu 1988 roku przez rabina Szimona Anshina z Izraela z racji słynnego rabina lelowskiego. Udało się określić prawdopodobne miejsce jego grobu; aktualnie stoi tam pawilon handlowy spółdzielni ?Samopomoc Chłopska". W październiku 1988 roku ustalono z miejscowymi władzami, że na koszt Fundacji zostanie adaptowana część pawilonu, gdzie umieszczony będzie ohel rabina lelowskiego. W lutym 1989 roku prace zostały zakończone.