O Fundacji/Cele/

O Fundacji Rodziny Nissenbaumów

Celem Fundacji jest:

Ratowanie świadectw i zabytków kultury żydowskiej w Polsce, zwłaszcza odbudowa i ochrona cmentarzy żydowskich

Upamiętnianie miejsc walki i męczeństwa Żydów w okresie II wojny światowej na terenach znajdujących się w granicach obecnego państwa polskiego

Upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o najlepszych tradycjach wspólnych dziejów Polaków i Żydów

Ożywianie zainteresowania żydowska spuścizną duchową i materialną zarówno w światowej diasporze, jak i w społeczeństwie polskim

Inicjowanie przyjazdów Żydów, głównie młodych, do Polski, kraju ich przodków, by zapoznali się z najliczniejszymi tu świadectwami Holokaustu.

Wspomaganie wszelkich wzajemnych kontaktów żydowsko-polskich, także gospodarczych