O Fundacji/Fundator/

Fundator

Sigmund Shimon Nissenbaum

Sigmund Shimon Nissenbaum urodził się 25 lipca 1926 roku w Markach pod Warszawą. Jego rodzicami byli Lejb i Genia. Rodzina prowadziła cegielnie i firmy budowlane na Pradze i w Markach, w Pustelniku i Radzyminie. Sigmund  Nissenbaum był najmłodszy z pięciorga rodzeństwa.

Po wybuchu wojny wraz z rodziną trafił do warszawskiego getta. Przez kilka następnych lat zajmował się nielegalnym dostarczaniem jedzenia do getta. Wiosną 1943 roku, przed wybuchem powstania w getcie, przemycał wraz z bratem broń. Trzykrotnie trafił na Umschlagplatz, skąd dwa razy udało mu się uciec. Za trzecim razem znalazł się tam z ojcem, matką, bratem i siostrą po upadku powstania w getcie. Zostali stamtąd wywiezieni do Treblinki, gdzie w komorze gazowej zginęła jego matka i siostra. On wraz z ojcem i bratem został tego samego dnia przewieziony do Majdanka. Potem był więźniem obozów w Budzyniu, Płaszowie, Flossenbuergu, w Hersbruck i w Offenburgu, skąd uciekł. Jego ojciec został zamordowany w obozie w Offenburgu, na kilka dni przed wyzwoleniem. Przeżył brat, Józef.

Po wojnie Sigmund Nissenbaum osiadł w Konstanz na granicy niemiecko-szwajcarskiej, gdzie założył rodzinę. Na świat przyszły dzieci: Benjamin, Orina i Gideon. W Konstanz skupił wokół siebie grupę Żydów, którym tak jak jemu udało się przeżyć wojnę. Wspólnie z nimi założył gminę żydowską. Wybudował synagogę, aby w ten sposób uczcić pamięć swoich rodziców. Z czasem przerzucił się na branżę maszynową, kupił stocznię żeglugi turystycznej, zainteresował się budownictwem.

W 1983 roku przyjechał do Polski na obchody 40 rocznicy wybuchu powstania w Getcie warszawskim. Była to jego pierwsza wizyta od wojny. Widząc zniszczenie i dewastację żydowskich cmentarzy podjął wraz z rodziną decyzję o utworzeniu fundacji, która miała ratować te święte dla społeczności żydowskiej miejsca. Tak powstała Fundacja Rodziny Nissenbaumów.  W 2013 roku Fundacja obchodziła trzydziestą rocznicę swojej działalności w Polsce. W tym czasie uratowała i ogrodziła na terenie całej Polski kilkadziesiąt żydowskich cmentarzy. Upamiętniła też wiele miejsc związanych z martyrologią narodu żydowskiego. 

Sigmund Nissenbaum został odznaczony wysokimi odznaczeniami polskimi:

  • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - 1988 r.
  • Medal za Warszawę - 1989 r.
  • Krzyż Oświęcimski - 1990 r.
  • Syrenka warszawska
  • Komandoria Orderu Zasługi - nadany przez Prezydenta Lecha Wałęsę w 1992 r.
  • Order Świętej Brygidy - nadany przez Kapitułę Orderu św. Brygidy w Gdańsku 1993 r.