O Fundacji/Historia/

Historia

Fundacja Rodziny Nissenbaumów jest pierwszą Fundacją, założoną w Polsce po okresie wojennym. Fundatorem i pierwszym prezesem został Sigmund Nissenbaum. Działalność Fundacji datuje się od 1983 r. choć oficjalna rejestracja sądowa ze względów proceduralnych nastąpiła w okresie późniejszym. Celem fundacji jest ratowanie śladów kultury żydowskiej na polskiej ziemi. Śladów materialnych i duchowych kultury "zamordowanej" przez niemiecki faszyzm w dobie ostatniej wojny i okupacji, tak jak zamordowane zostały miliony Żydów z Polski i całej Europy. Działalność taka służy sprawie najwyższej wagi, zarówno dla całej wspólnoty żydowskiej na świecie, jak i dla narodu polskiego, gdyż utrwala wielowiekowe związki kulturowe aby świadectwa i pamięć o nich przetrwała.

W kwietniu 2003 obchodzone były uroczystości dwudziestolecia działalności Fundacji poświęcone także uczczeniu pamięci nagle zmarłego założyciela - Sigmunda Nissenbauma. W okresie swej działalności Fundacja uratowała od całkowitego zniszczenia i zapomnienia dziesiątki cmentarzy, które w wyznaniu mojżeszowym otoczone są szczególnym kultem, a ziemia która kryje szczątki ludzkie stanowi ziemię świętą, ufundowała pomniki, tablice upamiętniające miejsca męczeństwa i miejsca gdzie uprzednio istniały synagogi. Fundacja odwołuje się do wieloletniej tradycji polsko-żydowskich więzi kulturowych, ożywia zainteresowanie żydowską spuścizną duchową i materialną, zarówno w światowej diasporze jak i w społeczeństwie polskim, propaguje ideę i inicjuje przyjazdy Żydów, głównie młodych, do Polski - kraju ich przodków.

Działalność Fundacji była pasją Fundatora i podstawowym celem ostatnich lat Jego życia. Jako Żyd urodzony w Polsce i mieszkający tu do momentu likwidacji Getta warszawskiego nie mógł pogodzić się z ogromnym zniszczeniem obiektów sakralnych na terenie Polski i gdy pierwszy raz po wojnie przyjechał do Polski na 40-tą rocznicę powstania w Getcie, postanowił założyć fundacje, która przez rekonstrukcje cmentarzy, odbudowę i ochronę innych obiektów sakralnych i świeckich upamiętni niezliczone miejsca związane z życiem i męczeństwem Żydów, którzy przed wojną stanowili 10% miejscowej ludności i najliczniejsze skupisko na świecie. W okresie całej działalności Prezesa na terenie Polski, duchowo i materialnie wspierała Go małżonka Sonja Nissenbaum, mimo że nie pochodzi ona z Polski oraz dzieci. Dlatego też po śmierci prezesa działalność fundacji nie została zawieszona, gdyż małżonka i dzieci postanowiły kontynuować jego dzieło. Prezesem Fundacji została obecnie Małżonka Fundatora - Sonja Nissenbaum, która wraz z dziećmi kieruje działalnością Fundacji, aby w ten sposób realizować Jego myśl, a także upamiętnić imię Sigmunda Nissenbauma.