O Fundacji/Prezes/

Prezes Zarządu Fundacji

Sonja Helene Nissenbaum

Sonja Nissenbaum była przy boku Sigmunda Nissenbauma od zakończenia wojny, kiedy to poznali się w Konstanz.

W 2001, po śmierci męża, objęła, zgodnie z Jego wolą, funkcję prezesa Zarządu Fundacji Rodziny Nissenbaumów.

Przez 18 lat wspierała męża w Jego działalności na terenie Polski. Kontynuacja dzieła życia Sigmunda Nissenbauma leży Jej bardzo na sercu. Razem z synami Benjaminem i Gideonem angażują się nadal w prace Fundacji i jej utrzymanie.

Ostatnio powołano do życia Nagrodę im. Sigmunda Nissenbauma. W przyszłości będą nią odznaczane osoby, które angażują się w dzieło ratowania pamięci o Holocauście.

Nagroda ta będzie wręczana zarówno w Polsce jak i w Niemczech.