O Fundacji/Prezes/

Prezes Zarządu Fundacji

Gideon Jakob Nissenbaum

 

Prezes Zarządu Fundacji w latach 2001-2018:

Sonja Sarah Nissenbaum

 

 

Sonja Nissenbaum była u boku Sigmunda Nissenbauma od zakończenia II wojny światowej, kiedy to poznali się w Konstanz.

 

W 2001 roku, po śmierci męża, objęła zgodnie z jego wolš, funkcję Prezesa Zarzšdu Fundacji Rodziny Nissenbaumów.

 

Wcześniej przez 18 lat wspierała męża w jego działalności na terenie Polski. Kontynuacja dzieła życia Sigmunda Nissenbauma leżała jej bardzo na sercu. Razem z synami Benjaminem i Gideonem angażowała się w prace Fundacji i w jej utrzymanie.

 

Sonja Sarah Nissenbaum zmarła 6 października 2018 roku w Konstanz.