Działalność/

OKUNIEW

Osadnictwo żydowskie rozpoczęło się tu zapewne już w XVI wieku w związku z lokacją w 1538 roku prywatnego miasta Okuniewo. W połowie XIX wieku doszło jednak do utraty praw miejskich. Kolejna fala zasiedlenia miasteczek i osiedli okołowarszawskich nastąpiła dopiero na przełomie wieków XIX i XX. Z tego też okresu pochodzi jedyny ślad, jaki pozostał po Żydach okuniewskich cmentarz z kilkudziesięcioma nagrobkami. Hitlerowcy zorganizowali getto w Okuniewie dość wcześnie, jeżeli jak wskazują świadectwa żyjących jeszcze mieszkańców zostało ono zlikwidowane już w kwietniu 1940 roku, a Żydzi skierowani do getta warszawskiego.

Cmentarz

Założony w XIX wieku, powierzchnia 1 ha. nie ogrodzony, zdewastowany. Zachowało się około 50 nagrobków, najstarszy z 1881 roku. Jeden grób z krzyżem jest to mogiła polskiego chłopca, którego Niemcy wzięli za Żyda i rozstrzelali wspólnie z nimi na cmentarzu.

Fundacja

Fundacja Rodziny Nissenbaumów zainteresowana została cmentarzem w Okuniewie w marcu 1988 roku przez Tomasza Cieślika z Sulejówka, członka grupy młodzieżowej Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. Deklarował w imieniu grupy pomoc w porządkowaniu i roztoczeniu trwałej opieki. W sierpniu 1988 roku Fundacja otrzymała wyrys działki cmentarnej i we wrześniu zawarta umowę o porządkowanie cmentarza i wykonanie ogrodzenia.