Działalność/

SŁUBICE

Przed wojną Słubice stanowiły dzielnicę Frankfurtu nad Odrą, na prawym brzegu rzeki. Po wojnie przypadły Polsce, a wraz z nimi znajdujący się tam cmentarz żydowskiej gminy frankfurckiej. Miał być podobno jednym z najstarszych w Europie. Do lat sześćdziesiątych istniały na nim jeszcze kamienie nagrobne, przeważnie z końca XIX wieku. W latach siedemdziesiątych cmentarz został częściowo zawłaszczony pod budowę zajazdu.

Fundacja

Fundacja Rodziny Nissenbaumów już we wrześniu 1987 roku wystąpiła do miejscowych władz o zezwolenie na ogrodzenie cmentarza. W 1988 roku został on ogrodzony żelaznym parkanem na betonowym cokole.