Działalność/

STRZYŻOW

Już za czasów Kazimierza Wielkiego osiedlali się tu Żydzi, rozwijając rzemiosło i handel. Po uzyskaniu w 1481 roku praw miejskich największy rozwój przeżywała miejscowość i gmina żydowska w XVI wieku. Czynne były folusze i blichy, handlowano z Rusią i Węgrami, znane były wyroby tkackie. Obok osadnictwa żydowskiego kwitło również wówczas czeskie i niemieckie. Strzyżów stał się znanym ośrodkiem reformacji. Na przełomie wieków XVI i XVII był siedzibą arian. Wpływało to na szczególnie dogodne warunki także dla rozwoju gminy żydowskiej. Po wypędzeniu arian z Polski w 1658 roku Żydzi do II wojny światowej stanowili większość mieszkańców Strzyżowa.

Synagoga

Zbudowana w drugiej połowie XVIII wieku, po wojnie odnowiona z zachowaniem polichromii wnętrza. Obecnie mieści się w niej biblioteka.

Cmentarze

Ul. Daszyńskiego założony w XVIII wieku, nie ogrodzony, zdewastowany, brak nagrobków. Ui. Przecławska rok założenia nie znany, całkowicie zniszczony, obecnie skwer. Ul. Wschodnia, na tak zwanej Żarnowskiej Górze założony w XX wieku, nie ogrodzony, zdewastowany. Zachowało się kilka nagrobków.

Judaika

W Muzeum Społecznym ekspozycja interesujących zabytków kultury żydowskiej.

Fundacja

Fundacja Rodziny Nissenbaumów zainteresowała się cmentarzem na Żarnowskiej Górze już w styczniu 1988 roku. W marcu 1988 roku podjęto budowę ogrodzenia. Odzyskano również kilkadziesiąt macew, które złożono na cmentarzu. Prace zakończono w listopadzie 1988 roku. lecz uroczystość oddania cmentarza odbyła się dopiero 14 sierpnia 1990 roku. Uczestniczyli w niej rabini z USA Teitelbaum i Horowitz. Postanowiono także wznieść ohel przodków rabina Horowitza.