Działalność/

WŁOSZCZOWA

Żydzi zaczęli osiedlać się we Włoszczowej w drugiej połowie XVII wieku. W 1765 roku utworzyli przykahałek, a następnie samodzielną gminę. Ponowny rozwój miasta nastąpił w drugiej połowie XIX wieku. Ludność żydowska stanowiła Już wówczas większość mieszkańców. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkało we Włoszczowej około 4 tyś. Żydów. Niemcy rozpoczęli prześladowania Już po wkroczeniu do miasta. W lipcu 1940 roku utworzyli getto, które zlikwidowane zostało we wrześniu 1942 roku. Większość Żydów deportowano do obozu zagłady w Treblince, kilkuset do obozu pracy w Sandomierzu, kilkuset zamordowano na miejscu, na cmentarzu żydowskim przy ul. Ogrodowej.

Synagoga

Zbudowana w połowie XIX wieku, częściowo spalona w 1950 roku. Obecnie jest ruiną. Reja założony w połowie XIX wieku, całkowicie zdewastowany.

Cmentarze

Ul. Ogrodowa rok założenia nie znany, ogrodzony siatką, prawie całkowicie zdewastowany, z fragmentami połamanych nagrobków. Na cmentarzu znajdują się zbiorowe mogiły Żydów rozstrzeliwanych w latach 1940-1943 a na mogiłach nagrobki z lat 1947-1949.

Fundacja

Fundacja Rodziny Nissenbaumów zaalarmowana została planami zabudowy cmentarza przy ul. Reja jesienią 1988 roku. Na początku listopada Fundacja otrzymała deklarację Urzędu Miasta, że nie zamierza się naruszać cmentarza budową osiedla domów jednorodzinnych. Zaprojektowane domy nie wchodzą na teren cmentarny. Realizacja tej deklaracji była sprawdzana przez przedstawicieli Fundacji.